Ochrana osobných údajov

Firma Armytraining rešpektuje súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky sú potrebné niektoré osobné údaje zákazníkov. Tieto údaje budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne cez náš e-shop s tým, že budete nakupovať ako neregistrovaný zákazník.

Prevádzkovateľ e-shopu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Na základe uvedeného zákona plynie prevádzkovateľovi e-shopu aj povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, že pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytne prevádzkovateľ e-shopu nevyhnutne potrebné údaje externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky (meno a dodacia adresa, prípadne mobilný telefón).

Podľa § 20, ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ e-shopu súčasne zaväzuje, že na základe písomnej žiadosti zákazníka (stačí zaslať e-mailom na office.armytraining@gmail.com), vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Spoločnosť Ing. Patrik Žitník, Army Training, si zároveň vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.